divendres, 3 de maig de 2013

ELS NOUS CONSELLS DE DISTRICTE DEL QUE FORMA PART L´AMPA DE L´ESCOLA LOLA ANGLADA


03/05/2013.  
Del 8 al 21 de maig, es constituiran els sis consells de districte de L’Hospitalet.  

Els nous consells de districte aportaran més proximitat i transparència a la relació de l’Administració amb la ciutadania.  

El nou Reglament orgànic de participació ciutadana de L’H preveu també la creació del Consell de Ciutat.  
Del 8 al 21 de maig es constituiran els sis consells de districte de L’Hospitalet. Per aquest motiu, ahir es van reunir al Palauet de Can Buxeres els consellers i les conselleres en un acte de presentació que va estar presidit per l’alcaldessa, Núria Marín, i va comptar amb la participació del president de la Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet, Manuel Piñar.

L’alcaldessa va agrair als nous consellers i conselleres el treball, la implicació i la il•lusió, i va recordar el compromís que va assumir en l’acte de presa de possessió d’apropar l’Administració a la ciutadania i d’incorporar més eficàcia, més transparència i més compromís a la gestió municipal. Va animar els assistents a “aprofitar aquests nous espais de participació per fer un debat positiu. El moment és difícil; per això, el que toca és sumar, posar els interessos de la comunitat per davant dels personals per fer de L’Hospitalet una ciutat forta, amb un paper rellevant a l’àrea metropolitana de Barcelona”.

Els primers consells a constituir-se seran els del Districte II (Collblanc-la Torrassa) i del Districte IV (la Florida i les Planes), el 8 de maig. A continuació, el 9 de maig, el Consell del Districte VI (Bellvitge-el Gornal); el 14 de maig, el Consell del Districte V (Pubilla Cases i Can Serra); el 15 de maig, el Consell del Districte III (Santa Eulàlia), i el 21 de maig, el Consell del Districte I (Sant Josep, el Centre i Sanfeliu).

El Ple de cadascun dels sis consells de districte el formen 7 regidors membres de la Corporació —president/ta, vicepresident/ta i un regidor/ra en representació de cadascun dels grups polítics municipals— i un màxim de 27 membres en representació de les entitats que tinguin la seu o portin a terme activitats en l’àmbit territorial, a més d’1 representant del moviment veïnal per cada barri i dels consells sectorials d’Educació i Serveis Socials. De 3 a 5 persones significades pel seu compromís amb els barris en podran formar part també a proposta del regidor/ra president/ta del districte. En total, de 39 a 44 membres per Consell, electes inclosos, que fan un total de 249 persones.

Els presidents i vicepresidents són respectivament: Districte I, Francesc J. Belver i Alfonso Salmerón; Districte II, Jesús Husillos i Juan Carlos del Río; Districte III, M. Ángeles Sariñena i Anabel Clar; Districte IV i V, José Castro i Josep Lluís Pérez, i Districte VI, Antonio Bermudo i Pedro Alonso.

Les seves funcions són seguir l’actuació municipal al districte, acordar elevar a altres òrgans municipals propostes d’actuació que donin resposta a les aspiracions dels veïns i de les veïnes, conèixer i analitzar les accions del PAM que afectin el territori, fer seguiment de la gestió i el desenvolupament dels plans de barri, conèixer el projecte anual de pressupostos municipals
—especialment, els projectes i partides vinculades al territori del districte— i traslladar a la Junta Local de Seguretat els problemes de seguretat ciutadana del districte, entre d’altres.

El nou Reglament orgànic de participació ciutadana de L’Hospitalet preveu que els districtes siguin els espais de debat, informació i participació ciutadana en els temes de l’acció municipal als barris, amb un regidor/ra o president/ta de districte i un òrgan consultiu i de participació, el Consell del Districte. Aquest es reunirà de forma ordinària un cop cada tres mesos i en sessió extraordinària a iniciativa de la presidència del Consell, del regidor/ra de districte o quan ho sol•liciti la tercera part dels integrants del Ple.

El nou Reglament de participació ciutadana preveu també la creació del Consell de Ciutat, màxim òrgan consultiu de participació ciutadana. L’Ajuntament de L’Hospitalet és el primer municipi de Catalunya que ha adaptat el seu règim d’organització i de funcionament a la Llei de grans ciutats. Aquest procés implica, a grans trets, una redistribució de competències entre l’alcalde/dessa, la Junta de Govern Local i el Ple; introdueix importants modificacions en l’estructura directiva, i amplia els instruments de participació ciutadana.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada